Försvarsmekanismer

Jaha, så har det snart gått ännu en vecka. En väldigt jobbig vecka känslomässigt, men man ska väl ta sig ur det med. Åkte iafl till skolan idag då det var sista dagen innan vi går ut på praktik i 10 veckor, ska bli så kul! Nu tar jag nya tag och blir starkare än någonsin.
 
Det var skönt att komma tillbaka till skolan igen o träffa vännerna, de får alltid mig på så bra humör. Mina knäppa tjejer!
Idag förelästes det om yrkesroller i alla olika former, och om människans 3 olika tankecentrar vilket var väldigt intressant. Praktiskt, logiskt och intuitivt är det som styr oss och de olika centrarna hanterar olika saker som gör att vi agerar på vissa sätt.
 
Sandra (vår föreläsare, överläkare inom psykiatrin) nämnde att människan har 9 olika försvarsmekanismer, något som väckte mitt intresse direkt men hon sa att det är så mycket omkring det så vi får lära oss om det senare. Jag kunde dock inte vänta så har suttit och läst om detta hemma haha..(Jag hittade dock 10 stycken) Texten är från internet så ta det för vad det är tills jag kan skriva under på att det stämmer.
Kanske inte många som vet de olika, så här är dem;

1.Bortträngning:
Bortträngning är det mest naturliga försvaret enligt Freuds beskrivning. Det handlar om
förbjudna sexuella impulser som trängs bort, på liknande sätt som vid uppkomsten av de
hysteriska symtomen. Enligt Freud trängs sexuella impulser bort och kommer sedan igen
som kroppsliga symtom. Vi har även behov av att tränga bort djupa besvikelser som har
att göra med känslor som är besläktade med sexualitet.

2 Regression:
Att gå tillbaka i utvecklingen och fungera på en nivå som var normalt i ett tidigare skede i
livet kallas att regrediera. Det bör tilläggas att det inte alltid är fel att regrediera när man är
akut sjuk i den meningen att man överlämnar ansvaret till andra som, förhoppningsvis,
kan bättre.

3 Reaktionsbildning:
Att vända en otillåtlig känsla till motsatsen kallas reaktionsbildning. Det kan man ha
behov av att göra om man tycker illa om en människa som man är beroende av. Det kan
vara en arbetskamrat som man måste samarbeta med eller en överordnad. Man blir
överdrivet vänlig och tillmötesgående fast man egentligen skulle vilja tala om hur otrevlig
vederbörande ter sig för en.

4 Isolering:
När en känsla blir för stark och hotar hela jaget tillgriper man ibland isolering. Det innebär
inte att man inte känner någonting. Det kan se ut som om personen i fråga är känslokall,
oberörd och hård. Denna person känner förmodligen mer än vad han tål. Isolering kan
hjälpa oss i vissa situationer och ibland vara direkt livräddande

5 Annullering:
Individen hanterar känslomässiga konflikter.
Individen hanterar inre eller yttre påfrestningar genom uttryck eller handlanden som syftar
till att upphäva eller symboliskt revidera oacceptabla tankar, handlingar eller känslor.

6 Projektion:
Det kan vid vissa tillfällen vara "förbjudet" att känna t ex aggressivitet och man tillskriver
därför andra denna känsla.

7 Introjektion:
Introjektion kan sägas vara projektionens motsats, och innebär att man för omvärldsobjekt
in över gränsen mellan den "yttre" och den "inre" verkligheten och ger dem en plats i sin
egen inre psykiska sfär.

8 Vändning mot den egna personen:
Individen använder sig av masochism, genom att skylla allting på sig själv.

9 Vändning mot yttre objekt:
Individen hanterar konfliken genom att attackera ett verkligt, eller antaget, frustrerande
objekt.

10 Sublimering:
Sublimering innebär att omvandla förbjudna driftsimpulser, framför allt sexuella, till
något annat beteende, som t ex att ägna sig åt hjälpverksamhet eller något liknande

 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0